Phỏm online - VN86 Club

Về chúng tôi

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; nghiên cứu khoa học y học và y học quân sự, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến; chăm sóc y khoa chuyên nghiệp, chuẩn mực đáp ứng nhu cầu bảo vệ, nâng cao sức khỏe bộ đội và nhân dân.
  • Tầm nhìn: Nỗ lực phấn đấu trở thành trường đại học khoa học sức khỏe đa ngành, định hướng nghiên cứu, đào tạo và nghiên cứu y học quân sự hàng đầu Việt Nam, ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong khu vực.
  • Giá trị cốt lõi: Chất lượng - Kỷ luật - Sáng tạo - Nhân ái - Hợp tác
Xem giới thiệu tổng quan

phỏm online

Thông báo & Sự kiện

Chương trình tuyển sinh

Tuyển sinh Đại học

Tuyển sinh Đại học

Tuyển sinh Sau đại học

Tuyển sinh Sau đại học

Tuyển sinh năm học 2024

Tuyển sinh năm học 2024

Đào tạo

Với mục tiêu xây dựng Học viện theo hướng cách mạng, chính quy, khoa học, từng bước hiện đại; Là trung tâm đào tạo, NCKH, điều trị có chất lượng cao của Quân đội và cả nước...Trong 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Học viện đã quán triệt và triển khai thắng lợi các nghị quyết của Đảng, của Quân đội về công tác giáo dục đào tạo.

Nghiên cứu khoa học

phỏm online là một trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Điều trị lớn của quân đội. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Nghiên cứu khoa học của Học viện đã đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Xem thêm
Phỏm online - VN86 Club Đánh phỏm online - Trò chơi bài miễn phí